Forkortet FDA-godkjenningshistorikk

FDA-godkjenningshistorie for Abrilada (adalimumab-afzb) brukt til å behandle revmatoid artritt, juvenil idiopatisk artritt, psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom, vedlikehold, ulcerøs kolitt, plakkpsoriasis. Levert av Pfizer Inc. Les Mer

Keytruda FDA-godkjenningshistorikk

FDA-godkjenningshistorie for Keytruda (pembrolizumab) brukt til å behandle melanom, metastatisk, ikke-småcellet lungekreft, hode- og nakkekreft, Hodgkins lymfom, urothelial karsinom, gastrisk kreft, livmorhalskreft, hepatocellulært karsinom, Merkelcellekarsinom, nyrekreft Esofaguskarsinom, endometriekreft, plateepitelkarsinom. Levert av Merck & Co., Inc. Les Mer